Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава 24. фебруара 2021. године као и сваке године последње среде у фебруару под називом „Дан розих мајицаˮ.
Промовисање превенције и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације потребно и кроз указивање на значај толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.
Поводом тога, одржали смо низ превентивних активности и заштите од насиља и дискриминације током данашњег дана и целе недеље: ученик Коста Мандић КТ3 је припремио презентацију на тему вршњачког насиља и одржао у одељењима В1, КТ1, КТ2, КТ3, док смо обележили овај дан и на пракси: у кухињи и у винограду. Већина колега и ученика је испоштовала данашњи дан и пружила подршку тако што су обукли розе.