^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Redovno školovanje

 

UPIS REDOVNIH UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Upis učenika vršiće se u prostorijama škole. Prvi upisni krug je sedmog i osmog  jula od 8-14 h, a drugi je desetog jula, takođe u periodu od 8-14 h.

Za upis redovnih učenika potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

- popunjenu prijavu (dobija se u školi),

- izvod iz matične knjige rođenih (original),

- svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original),

- uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Kao i prošle školske godine za učenike prvih razreda koji se upišu u našu školu biće obezbeđeni:

- besplatni udžbenici za sve obrazovne profile,

- besplatan prevoz za učenike sa teritorije opštine Irig, grada Rume i Novog Sada (Novi Sad, Sremska Kamenica, Petrovaradin, Bukovac, Beočin, Susek).

 

DOKUMENTA SE PREDAJU U ŠKOLI

Potrebno je lično dostaviti ih na adresu:

Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz"

Zmaj Jovina 59

22406 Irig