^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Poteklo je prvo mlado vino

Nadamo se da će biti lepo, kao što lepo i izgleda.

20151016 095925

Učenici četvrte godine smera Vinogradar-vinar sada su u prilici da primene svo zanje stečeno u toku četiri godine školovanja, naime sada su po prvi put u prilici da sami proizvedu vino.

20151016 095835

 

20151016 095821

Da nije dovoljno samo znanje nego i veliki trud sami su osetili na svojim dlanovima.

20151016 105233

Bravo vinari!