^ Back to Top

Kuvajte sa nama

OBRAZOVNI PROFIL – KULINARSKI TEHNIČAR

 

Kako u Novim Sadu i okolini dolazi do povećanja broja hotela i restorana, tako raste i potreba za kadrovima koji se školuju na ovom smeru.
Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet kulinarstvo sa praktičnom nastavom.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.
Polaganje mature je organizovano tako da učenici polažu maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti i kulinarstva sa praktičnom nastavom kao obaveznih predmeta i jednog nastavnog predmeta po sopstvenom izboru. Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje.
Pored teorijske nastave i časova vežbi u školi, učenici se upućuju i na praktičnu nastavu u različite restorane i hotele.
Sa ponosom možemo da istaknemo da je naša škola član Asocijacije šefova-kuvara Srbije, te pozivamo sve buduće srednjoškolce zainteresovane za ovaj smer da ga upišu i ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za samostalno obavljanje poslova kulinarskog tehničara ili za nastavak školovanja.

Spisak predmeta po godinama možete preuzeti OVDE.

OBRAZOVNI PROFIL – VINOGRADAR - VINAR

Školovanje za smer VINOGRADAR-VINAR traje četiri godine. S obzirom da je naša škola smeštena u samom srcu Fruške gore, koja je vekovima poznata po zasadima vinograda i dobrom vinu, realizovana je ideja o otvaranju ovog smera. Same potrebe razvoja privrede, poljoprivrede i turizma u Vojvodini ukazuju na veliku potrebu stručnjaka ovog obrazovnog profila. To potvrđuje i Nacionalna služba za zapošljavanje jer postoji velika potražnja za ovim profilom. Ideja o otvaranju novog profila naišla je na veliku podršku i od Udruženja voćara i vinogradara i od strane lokalne samouprave. 

Napomenimo i činjenicu da smo jedna od retkih škola koja ima pomenuti smer i da je reč o oglednom odeljenju sa malim brojem učenika što dodatno omogućuje kvalitetniju i savremeniju nastavu. 
Učenici koji budu završili ovaj smer steći će dovoljno znanja za kvalitetno obavljanje posla, kao i dovoljno teorijskog znanja za nastavak studija.  

 

OBRAZOVNI PROFIL – TURISTIČKI TEHNIČAR
     
Školovanje za obrazovni profil TURISTIČKI TEHNIČAR traje četri godine. Budući turistički tehničari tokom školovanja uče stručne predmete, a takođe u školovanju ovog profila stiče se i opšta kultura i obrazovanje. Putem blok nastave učenici imaju priliku da u praksi provere stečena znanja i veštine u obavljanju različitih poslova. 

Nastavni plan i program ovog obrazovnog profila možete preuzeti klikom na nastavni plan i program - turistički tehničar.

Upiši ovaj profil ako : 

- si odgovoran, strpljiv, tačan, prilagodljiv i spreman na timski rad;
- želiš da se u tebi razvije preduzimljivost i odlučnost; 
- voliš da putuješ;
- želiš da stekneš dobru osnovu za dalje studiranje na odgovarajućem fakultetu ili visokoj strukovnoj školi; 
- želiš da konkurišeš i zaposliš se u preduzećima koja se bave različitim privrednim i vanprivrednim delatnostima.