^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Prijava ispita

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok (za vanredne učenike) biće u periodu od 19. do 30.9.2016. godine.