^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Vanredni učenici

U okviru ove sekcije moći ćete da se informišete o datumima za prijavu ispita i ispitnim pitanjima po predmetima.