^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Učenički parlament

Spisak članova Učeničkog parlamenta

1. Milutin Lazić V1
2. Boško Nikolić V1
3. Uroš Bekan KT1
4. Vukašin Teodorović KT1
5. Ivana Jovanović KT2
6. Vasilije Abramović KT2
7. Nemanja Babić V2
8. Miloš Lužajić V2
9. Nenad Siriški V3
10. Tereza Patrik V3
11. Nikola Opačić V4
12. Nikola Georgijević V4
13. Filip Tomić KT3
14. Jovanka Stanojević KT3
15. Marijana Đurović T4
16. Snežana Kijački T4
17. Vladimir Divić KT4
18. Jovan Avramović KT4

Koordinator Učeničkog parlamenta Aleksandra Janjić