^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Kulinarski tehničari

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet kulinarstvo sa praktičnom nastavom.