^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Učenici

Karakteristike društvene sredine u kojoj škola radi pružaju velike mogućnosti učenicima u pogledu bogatstva sadržaja i mogućnosti saradnje i uključivanja u aktivnosti izvesnih institucija i organizacija.
Škola ima dobru saradnju sa Mesnom zajednicom, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Domom kulture, Srpskom čitaonicom. Uspostavljena je saradnja i sa privrednim subjektima koji su od značaja za obrazovno - vaspitni rad škole.