^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Saveti roditeljima

Najjedostavniji i najefikasniji način da sa svojim detetom uspostavite dobar odnos pun poverenja jeste da što češće razgovarate međusobno i budete otvoreni po svim pitanjima. Ukoliko se potrudite da tokom razgovora niko nikoga ne optužuje niti da se neko na nekoga ljudi, razgovor će imati smisla i efekta, a vaš odnos će jačati i biti sve bolji, što je veoma važno za svako dete.