^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Saveti roditeljima

Najjedostavniji i najefikasniji način da sa svojim detetom uspostavite dobar odnos pun poverenja jeste da što češće razgovarate međusobno i budete otvoreni po svim pitanjima. Ukoliko se potrudite da tokom razgovora niko nikoga ne optužuje niti da se neko na nekoga ljudi, razgovor će imati smisla i efekta, a vaš odnos će jačati i biti sve bolji, što je veoma važno za svako dete.