^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Roditelji

Poštovani roditelji, u okviru ove kategorije, moći ćete da pročitate neke savete koji vam mogu pomoći da pomognete svom detetu u učenju i rešavanju različitih problema sa kojima se mogu sresti. Takođe, pronaći ćete informacije o danima za prijem kod razrednih starešina.