^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Kulinarski tehničar

OBRAZOVNI PROFIL – KULINARSKI TEHNIČAR

 

Kako u Novim Sadu i okolini dolazi do povećanja broja hotela i restorana, tako raste i potreba za kadrovima koji se školuju na ovom smeru.
Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet kulinarstvo sa praktičnom nastavom.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.
Polaganje mature je organizovano tako da učenici polažu maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti i kulinarstva sa praktičnom nastavom kao obaveznih predmeta i jednog nastavnog predmeta po sopstvenom izboru. Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje.
Pored teorijske nastave i časova vežbi u školi, učenici se upućuju i na praktičnu nastavu u različite restorane i hotele.
Sa ponosom možemo da istaknemo da je naša škola član Asocijacije šefova-kuvara Srbije, te pozivamo sve buduće srednjoškolce zainteresovane za ovaj smer da ga upišu i ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za samostalno obavljanje poslova kulinarskog tehničara ili za nastavak školovanja.

Spisak predmeta po godinama možete preuzeti OVDE.