^ Back to Top

Kuvajte sa nama

 

OBRAZOVNI PROFILI

 

Školovanje traje četiri godine za obrazovne profile : vinogradar - vinar, kulinarski tehničar i turistički tehničar.

 

Profili za koje možete konkurisati u školskoj 2015/2016. godini su vinogradar - vinar tehničar i kulinarski tehničar.