^ Повратак на врх

Распоред одржавања наставе

Учење на даљину

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави , родитељи могу добити позивом  на број телефона

011 / 735-05-57

Кувајте са нама

FB страница наше школе

by Αεροπορικα Εισητηρια

Škola vrši upis vanrednih učenika radi sticanja stručne osposobljenosti, prekvalifikacije i dokvalifikacije za sledeće obrazovne profile:
- turistički tehničar 
- konobar
- kuvar 

 

U nastavku izlaganja dajemo izvode iz školskog pravilnika o vanrednim učenicima:

           

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom ili ako je maloletan, sa roditeljem sklapa ugovor. Prilikom upisa, vanredni učenik prilaže prijavu za upis, dve fotografije, originalna svedočanstva, izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih.

Vanredni učenik plaća školarinu u visini koju utvrđuje Nastavničko veće Škole, uz saglasnost Ministarstva prosvete i sporta. Uplaćena školarina za jedan razred važi do kraja školske godine, odnosno do 31.avgusta. Ukoliko vanredni učenik ne završi razred do 31. avgusta, obnavlja godinu, s tim što mu se priznaju položeni ispiti. Cenu ispita vanrednih učenika određuje direktor Škole, uz saglasnost Školskog odbora.

Rokovi za polaganje ispita vanrednih učenika utvrđuju se Godišnjim programom rada Škole za svaku školsku godinu, a ispiti se mogu polagati u:

- oktobarskom roku
- januarskom roku
- aprilskom roku
- junskom roku i
- avgustovskom roku

Direktor Škole može vanrednom učeniku odobriti polaganje ispita i van utvrđenog ispitnog roka, ako proceni da su razlozi za to opravdani. Konačni raspored, odnosno redosled polaganja ispita za svaki ispitni rok utvrđuje direktor Škole po isteku roka predviđenog za prijem ispitnih prijava. Ovako utvrđeni raspored, odnosno redosled polaganja ispita, objavljuje se na oglasnoj tabli Škole predviđenoj za vanredne učenike, najkasnije dva dana pre početka polaganja ispita,

Vanredni učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi Komisija za priznavanje ispita određena od strane Nastavničkog veća Škole na početku svake školske godine.

Vanredni učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi Komisija.

Vanredni učenik može u toku jednog ispitnog roka da polaže najviše četiri ispita, s tim da može da polaže samo jedan ispit sa pismenim zadatkom.U izuzetnim okolnostima, vanredni učenik može polagati i više ispita od tog broja, uz prethodno odobrenje direktora škole.

Vanredni učenici polažu ispite po predmetima utvrđenim nastavnim planom i programom u okviru jednog razreda i maturski ispit na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja. Vanredni učenik polaže ispite iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim iz predmeta fizičko vaspitanje ako je stariji od 20 godina. Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje.

Vanredni učenik upisuje se svake školske godine u pojedini razred, pod propisanim uslovima, i to jednakim i za redovnog učenika, a najkasnije do 31.avgusta, saglasno članu 56. stav 4. Zakona o srednjoj školi. Pravo da završi dva razreda u jednoj školskoj godini ima samo vanredan učenik koji je postigao izvanredne rezultate u učenju, kako je to propisano članom 51. Zakona. Ova odredba Zakona ne odnosi se na vanrednog učenika na prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji jer se on upisuje u školu radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije, a ne u razred, zato što ima stečeno srednje obrazovanje, a polaganjem ispita menja obrazovni profil.