^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Standardi u obrazovanju

Opšte standarde postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta možete pogledati i preuzeti OVDE.