^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Odeljenjska veća

Odeljenska veća se bave sledećim pitanjima:
- Usklađuju rad svih nastavnika i saradnika koji izvode nastavu u datom odeljenju
- Rasprava o nastavi, slobodnim aktivnostima učenika i drugim oblicima vaspitno – obrazovnog rada, o učenju i radu učenika, i preduzimanje mera z uspešniju nastavu i bolji uspeh učenika u učenju i vladanju
- Utvrđivanje rasporeda školskih i pismenih zadataka odeljenja
- Saradnja sa roditeljima na rešavanju vaspitno – obrazovnih zadataka
- Predlog plana poseta, izleta i ekskutzija Nastavničkom veću
- Rasprava o pitanjima pokrenutim na roditeljskim sastancima odeljenja
- Utvrđivanje predloga stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika
- Upoznavanje sa uslovima života i rada učenika i predlog mera za poboljšanje tog stanja
- Pohvale učenika i izricanje vaspitno – disciplinskih mera
- Drugi poslovi po nalogu Nastavničkog veća i direktora škole.