^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Školski kalendar

Prvo polugodište

Nastavna godina u srednjim školama podeljena je na dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 1. septembra 2016. godine i nakon 81 nastavnog dana, završava se 23. decembra 2016. godine.

Drugo polugodište

Drugo polugodište počinje 16. januara 2017. godine, nakon zimskog raspusta. Maturanti gimnazija drugo polugodište završavaju nakon 84 nastavna dana u utorak, 23. maja 2017. godine. Učenici završne godine stručnih četvorogodišnjih ili trogodišnjih srednjih škola drugo polugodište završavaju nakon 89 nastavnih dana u utorak, 30. maja 2017. godine. Učenici ostalih razreda školsku godinu završavaju u utorak, 20. juna 2017. godine.

Raspusti

Školska godina se sastoji od zimskog, prolećnog i letnjeg raspusta. 

  • Zimski raspust traje od 26. decembra 2016. godine do 13. januara 2017. godine.
  • Prolećni raspust počinje 13. aprila 2017. godine i traje do 17. aprila 2017. godine.
  • Letnji raspust počinje po završetku školske godine i traje do 31. avgusta 2017. godine.

 

Kalendar rada za Srednje škole možete preuzeti OVDE.