^ Back to Top

Raspored održavanja nastave

Učenje na daljinu

Dodatne informacije u vezi sa učenjem na daljinu, kao vidom podrške nastavi , roditelji mogu dobiti pozivom  na broj telefona

011 / 735-05-57

Kuvajte sa nama

Raspored zvonjenja

 

POČETAK ČASA

KRAJ ČASA

PRVI ČAS

8:00

8:45

DRUGI ČAS

8:50

9:35

TREĆI ČAS

9:55

10:40

ČETVRTI ČAS

10:45

11:30

PETI ČAS

11:40

12:25

ŠESTI ČAS

12:30

13:15

SEDMI ČAS

13:20

14:05