^ Back to Top

Kuvajte sa nama

FB stranica naše škole

by Αεροπορικα Εισητηρια

 

 

Rb.Ime i prezimeRadno mesto - predmet koji predaje / poslovi koje obavlja
     1.   Isidora Birinji   V.D. Direktora škole
     2.    Ružica Zeljković   Rukovodilac računovodstva
     3.    Gordana Rogulja   Sekretar škole 
     4.    Jelena Radić   Pedagog
     5.    Milorad Ilić   Fizičko vaspitanje
     6.

  Maja Plavšić /

 Aleksandra Janjić

  Srpski jezik i književnost
     7.    Dragana Zlatanović / 
  Bojana Drinić
  Srpski jezik i književnost
     8.    Aleksandra Trgovčević   Engleski jezik
     9.    Rangelov Milana/Kata Đukić   Engleski jezik
     10.    Stojanov Senka   Francuski jezik
     11.   Danijela Popović   Fizičko vaspitanje
     12.    Danijela Karaklić/Jovana Vasiljev   Matematika
     13.    Petar Gudirić   Matematika
     14.    Ana Spasojević   Računarstvo i informatika
     15.    Jelena Stojanović   Biologija
     16.    Vesna Ninković   Biologija
     17.    Slavica Mundžić   Fizika
     18.   Zoran Praštalo   Fizika

     19.   
  

 

  Sanja Bizunić

 

  Hemija
  Tehnike rada u laboratoriji
  Analitička hemija

  Poznavanje robe

     20.   Ivana Obranović

  Mikrobiologija

  Nauka o ishrani

     21.


 

  Branislava Turčinović
 


  Tehnološke operacije
  Osnovi prehrambene tehnologije
  Vinarstvo
  Proizvodi od grožđa

     22.

 

    

  Svetlana Vukša
 

 

  Ustav i prava građana

  Pravo 

     23.   Biljana Kuriš
  Istorija
     24.   Milena Jovičić   Sociologija
     25.    Nebojša Vujin   Filozofija
     26.    Predrag Nemarović   Muzička umetnost
     27.    Marija Pavlović
  Higijena

     28.

   

 

  Đorđe Stojanović

 

 

  Likovna umetnost

  Istorija umetnosti

  Umetničko oblikovanje

     29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biljana Ristić

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ekonomika i organizacija preduzeća

  Statistika

  Poslovna korespodencija i komunikacija

  Spoljno trgovinsko i devizno poslovanje

  Preduzetništvo

  Finansijsko poslovanje

  Marketing u turizmu

  Ekonomika turizma

  Agencijsko - hotelijersko poslovanje

     30.

 

 

  Teodora Maletić 

 

 

  Agencijsko - hotelijersko poslovanje

  Osnovi turizma i ugostiteljstva

     31. 

 

  Snežena Zečević

  Turistička geografija 

  Geografija

     32.

 

 

 

  Srđan Bundalo

 

 

 

  Zaštita bilja

  Agrohemija i pedologija

  Proizvodi od grožđa

  Vinarstvo

     33.   Dragan Vucelja

  Poljoprivredna tehnika

     34.     

 Radmila Stojanović /

  Ivana Obranović

  Vinogradarsto
     35.    Dušan Đorđević   Kuvarstvo
     36.   Andrea Komazec   Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
     37.

  Dragana Srđanov/

  Branislava Javorina

  Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
     38.

  Sanja Sekulić

  Kuvarstvo
     39.    Jelena Radić   Građansko vaspitanje
     40.    Sanja Samii   Psihologija

     41. 

 

 

  Branislav Jovanović

 

 

  Verska nastava -

  pravoslavni

  katihizis

     42.  

  

  Blaž Zmaić

 

  Verska nastava -

  katolički vjeronauk

     43.   Nemanja Andrić   Domar
     44.   Stevan Milić   Vozač - rukovalac poljoprivrednim mašinama
     45.   Milan Pušić   Vozač - rukovalac poljoprivrednim mašinama
     46.   Mirjana Živković     Pomoćno - tehničko osoblje
     47.   Vesna Urban   Pomoćno - tehničko osoblje